INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

Dlouhodobá odborná terapeutická péče

POMOC
V KRIZI

Rychlá psychologická pomoc

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Jednorázové setkání, konzultace

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

Pro adolescenty
 

O MNĚ A JAK PRACUJI


Osobní přístup

Pracuji v rámci přístupu PCA, což je v psychologii poměrně moderní směr. PCA je zkratka pro Person-Centred Approach neboli v překladu terapie zaměřená na člověka. Je to přístup zdánlivě velmi jednoduchý, velice efektivní, jeho léčivá síla spočívá v empatickém vztahu – v lidskosti a laskavosti, v péči a porozumění, v opravdovosti a v prožitku emocí. Autorem přístupu je Carl R. Rogers, proto se mu někdy říká „rogeriánský“.

Specializace

Rogeriánský přístup je založen na terapeutickém vztahu, který společně budujeme na základě respektu a důvěry. Umožní Vám otevřít v sobě prostor pro hluboké, ale bezpečné a trvalé řešení problémů.


Kvalifikace

  • vystudovala jsem jednooborový Bakalář psychologických věd (BSc) a Magisterský diplom Psychoterapie a psychologické poradenství PCA (MA).
  • absolvovala jsem pětiletý odborný výcvik v metodě PCA, schválené pro zdravotnictví komisí IPVZ a certifikované  Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)
  • vedu terapeutické skupiny
  • jsem členkou Britské asociace pro psychoterapii (BACP) a Britské společnosti pro psychologii (BPS)
  • umím perfektně anglicky což ocení cizojazyční klienti (C2 level rodilý mluvčí)

SLUŽBY, CENY A PODMÍNKY

Poskytuji dlouhodobou psychoterapii pro dospělé a dospívající (orientačně spodní věková hranice je 15 let, záleží však na emoční vyspělosti jedince).

Poskytuji jednorázové psychologické poradenské konzultace vhodné pro mladší děti, kde je nutná spolupráce s celou rodinou.

Poskytuji jednorázovou psychologickou pomoc v krizi výhradně pro dospělé jedince.

  • jednorázová konzultace (90 minut 1500 Kč) – pro jednorázové poradenství, assessment a krizovou pomoc
  • individuální sezení v rámci dlouhodobé psychoterapie (50 minut 1000 Kč) – pravidelná terapeutická setkání po týdnu či dvou
  • individuální psychoterapie prodloužené sezení nebo krizová pomoc (90 minut 1500)
  • PSYCHOTERAPIE BEROUN není zdravotnické zařízení, nemám smlouvu se ZP, veškeré služby jsou hrazeny přímo na místě nebo předplaceny předem.

Blog

Psychoterapie Beroun

Mgr. Tereza Mužíková

Adresa Pod Kaplankou 483/3, Beroun-Město, 266 01