Jak probíhá terapie...

Pracuji s přístupem tzv. PCA (Person-Centered Approach), který se řadí do proudu humanistické psychoterapie. Je známý původně jako nedirektivní terapie a jejím autorem je Carl R. Rogers. Vychází z předpokladu, že člověku je vrozená tzv. aktualizační tendence, tedy schopnost řídit svůj život k neustálému růstu a rozvoji pozitivním směrem.

Člověk má ve svém nitru vlastní potenciál sebeporozumění a schopnost proměny svých postojů. Tyto člověku vrozené schopnosti mohou být využity v atmosféře podporujícího a empatického terapeutického vztahu. Vytvořit takové prostředí je prací terapeuta. Předpokladem účinné psychoterapie je schopnost a ochota klienta aktivně spolupracovat a komunikovat,  a tím postupně povzbudit svoji chuť po vyšším sebevyjádření a sebeurčení. Toto je zpětně podporováno terapeutem a terapeut a klient se tím dostávají do vzájemné vzestupné spirály.

  • Zahájení terapie – šance k seznámení a oťukání se, terapeutická práce založená na oboustranném vztahu musí “sednout”, zároveň se stanoví potřeby a rozsah terapie.
  • Průběh sezení – vlastní obsah sezení je rozhovor, ve kterém se společně věnujeme ústředním problémům a souvislostem, hlubšímu významu. Trvá 50 minut.
  • Terapeutický vztah – není jen běžnou komunikací, ale je výjimečný tím, že společně vážně a otevřeně mluvíme o zcela osobních věcech. Terapeutický vztah není vztahem přátelským, nejde ani pouze o vztah obchodní a zcela určitě není vztahem partnerským.
  • Ukončení terapie – délka terapie je velmi individuální, vstupuje do ní mnoho faktorů, jako povaha problému, časové a finanční možnosti. Proto je důležité o tom otevřeně mluvit, aby terapie byla účinná a neskončila předčasně.

Blog