Stud, vina a hanba – emoce sebedestruktivity nebo možnost seberozvoje

Všechny tři emoce se dají označit za tzv. morální (též sebe vztažné) emoce, které jsou vyvolávané v podobných typech situací, kdy vnímáme vlastní selhání nebo překročení určitých norem sociálně žádoucího chování. Způsob jejich prožívání se nicméně liší a nese s sebou odlišné projevy. Stud, stydlivost a ostych jsou pocity obranné, kdy bráníme svou vlastní integritu... Pokračovat ve čtení

Klid na duši… základy duševní hygieny.

Naprosto nezbytnou součástí dnešního života je rozvoj a podpora duševního zdraví. Známá též pod pojmy psychohygiena, mentální hygiena nebo duševní hygiena. Je to soubor návodů  způsobu života a chovaní, které umožňují zachovat si a udržet psychické a psychosomatické zdraví. Sblížení se s přírodou. Žijeme neustále v obavách a v nejistotách, možná ve strachu, zcela jistě... Pokračovat ve čtení